2018 m. rugsėjo 24 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1285, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 5 dalis, klaidų ištaisymas (OL L 240, 2018 9 25)