Kommissionens förordning (EG) nr 1836/1999 av den 24 augusti 1999 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen