Uredba Komisije (ES) št. 1836/1999 z dne 24. avgusta 1999 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo