Verordening (EG) nr. 1836/1999 van de Commissie van 24 augustus 1999 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur