Komisijas Regula (EK) Nr. 1836/1999 (1999. gada 24. augusts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā