1999 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1836/1999 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje