Komisjoni määrus (EÜ) nr 1836/1999, 24. august 1999, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris