PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1517/2006 на Комисията от 12 октомври 2006 година относно откриване на кризисната дестилация, посочена в член 30 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета за някои вина в Испания