Queenborough Rolling Mill/Комисия Решение на Съда (втори състав) от 20 юни 1985 г. # Queenborough Rolling Mill Company Limited срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 64/84. TITJUR