Регламент (ЕО) № 1241/2004 на Съвета от 5 юли 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 относно временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа за някои селскостопански, промишлени и рибни продукти PROPCELEX