Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2016/1512 z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014