Απόφαση (ΕΕ) 2016/1512 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014