Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на10 юли 1986 г. # Anne-Marie Clemen и други срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 91/85. TITJUR Christ-Clemen и др./Комисия