Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro представено на25 март 2004 г. # Verbraucher-Zentrale Hamburg eV срещу O2 (Germany) GmbH & Co. OHG. # Искане за преюдициално заключение: Landgericht München I - Германия. # Регламент (ЕО) № 1103/97. # Дело C-19/03. TITJUR Verbraucher-Zentrale Hamburg