Προκήρυξη της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας δυνάμει της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή Bukowice