Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 22 юни 2016 г.