Διάταξη του Πρωτοδικείου (τρίτο τμήμα) της 29ης Απριλίου 1998.