PROPCELEX Споразумение под формата на размяна на писма представляващо споразумение с Нова Зеландия относно измененията на приложения V и VIII към Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия относно санитарни мерки, прилагани към търговията с живи животни и животински продукти