Окончателен доклад на служителя по изслушването — Hutchison 3G UK/Telefónica UK (Дело M.7612)