Nõukogu direktiiv 98/18/EÜ, 17. märts 1998, reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta