/* */

Директива 98/18/ЕО на Съвета от 17 март 1998 година за правилата за безопасност и стандартите на пътническите кораби