Дело C-121/16: Определение на Съда (осми състав) от 21 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale civile e penale di Cagliari — Италия) — Salumificio Murru SpA/Autotrasporti di Marongiu Remigio (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Член 101 ДФЕС — Автомобилен транспорт — Цена на услугите по автомобилен транспорт на товари за сметка на трети лица, която не може да бъде по-ниска от минималните експлоатационни разходи — Конкуренция — Определяне на разходите от Министерството на инфраструктурите и транспорта)