/* */

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8054 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/TCR Capvest) (Текст от значение за ЕИП)