Писмен въпрос E-1468/05, зададен от Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) на Комисията. EU-Mercosur trade agreement