Fonderie Acciaierie Mandelli/Комисия TITJUR Решение на Съда от 21 януари 1971 г. # Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 56-70.