Писмен въпрос E-5526/06 зададен от Marie-Noëlle Lienemann (PSE) на Комисията. Изработване на обща европейска политика за автомобилната промишленост