Писмен въпрос E-010586/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. ЗП/ВП — Отговор на Съединените щати на иранската ядрената програма