Определение на Съда (шести състав) от 28 април 2016 г.$