Решение на Съда (четвърти състав) от 3 октомври 2000 г.