Заключение на генералния адвокат Stix-Hackl представено на11 ноември 2004 г. # easyCar (UK) Ltd срещу Office of Fair Trading. # Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Обединеното кралство. # Директива 97/7/ЕО. # Дело C-336/03. TITJUR EasyCar