Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/993 zo 17. júna 2019, ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2018/1006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Maldivskej republike