Заключение на генералния адвокат M. Campos Sánchez-Bordona, представено на 12 януари 2016 г.