PROPCELEX Решение на Съвета от 20 септември 2005 година за подписване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за установяване на връзки на сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, като се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз