Определение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 20 юли 1998 г.