Sprawa T-16/16: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2016 r. – Mast-Jägermeister/OHIM (Kubek)