Заключение по съединени дела на генералния адвокат Dutheillet de Lamothe представено на 10 февруари 1971 г.