Писмен въпрос E-007591/11 Marc Tarabella (S&D) до Комисията. Поява на рискове от инфекции при полуинвазивните медицински прегледи