Zadeva T-677/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. julija 2016 – Panzeri/Parlament in Komisija (Ničnostna tožba — Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Vračilo neupravičeno izplačanih zneskov — Nadomestitev izpodbijanega akta med postopkom — Ustavitev postopka — Pripravljalni akt — Nedopustnost)