Kawża T-677/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Lulju 2016 – Panzeri vs Il-Parlament u L-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Regolamenti dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri tal-Parlament — Allowance ta’ assistenza parlamentari — Irkupru ta’ somom imħallsa indebitament — Sostituzzjoni tal-att ikkontestat fil-mori tal-kawża — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Att preparatorju — Inammissibbiltà”)