Asia T-677/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.7.2016 – Panzeri v. parlamentti ja komissio (Kumoamiskanne — Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Parlamentin jäsenten avustajakorvaus — Perusteettomasti suoritettujen määrien takaisinperintä — Riidanalaisen toimen korvaaminen toisella oikeudenkäynnin aikana — Lausunnon antamisen raukeaminen — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)