Kohtuasi T-677/15: Üldkohtu 19. juuli 2016. aasta määrus – Panzeri versus parlament ja komisjon (Tühistamishagi — Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assisteerimiskulude hüvitised — Alusetult maksud summade tagasinõudmine — Vaidlustatud akti asendamine kohtumenetluse ajal — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Ettevalmistav akt — Vastuvõetamatus)