Дело T-677/15: Определение на Общия съд от 19 юли 2016 г. — Panzeri/Парламент и Комисия (Жалба за отмяна — Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент — Надбавки за парламентарни сътрудници — Събиране на недължимо платените суми — Замяна на обжалвания акт в хода на съдебното производство — Липса на основание за произнасяне — Подготвителен акт — Недопустимост)