Решение на Съда (втори състав) от 13 юли 2006 г.#Uroplasty BV срещу Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.#Искане за преюдициално заключение: Gerechtshof te Amsterdam - Нидерландия.#Тарифно класиране.#Дело C-514/04. Решение на Съда (втори състав) от 13 юли 2006 г.