Писмен въпрос E-7715/10 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Супербактерия