Дело C-40/16: Определение на председателя на Съда от 20 юни 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Hamburg — Германия) — Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines NV