Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 2020/C 296/05