Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2020 — Baġit ta’ Emenda Nru 2 2020/C 296/05