Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.Taisomasis biudžetas Nr. 2 2020/C 296/05