Padomes Regula (ES) 2016/1252 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Regulas (ES) 2016/72 un (ES) 2015/2072 groza attiecībā uz dažām zvejas iespējām