2016 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1252, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) 2016/72 ir (ES) 2015/2072 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis